Rabu, 29 Mei 2013

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2013-2014

KEPUTUSAN

KEPALA SMA NEGERI 1 SUBANG

Nomor : 421.3 /735 -SMA.01/2013

tentang

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2013-2014
SMA NEGERI 1 SUBANG

KEPALA SMA NEGERI 1 SUBANG

Menimbang              :    Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2013 - 2014 di SMA Negeri 1 Subang, perlu diinformasikan Hasil Seleksi Admnistrasi  dalam kegiatan tersebut.

Mengingat    :                1.       Undang-Undang Nomor 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan   Nasional.
2.             Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar  Nasional Pendidikan
3.             Permendiknas No 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan Pendidikan Menengah
4.             Peraturan Pemerintah  No.39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan
5.             Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 tahun 2006 tentang  Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
6.             Panduan PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat No. 421./ 1715-Set-Disdik tahun 2013.
7.             Pedoman PPDB SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2013-2014.
8.             Hasil Rapat Manajemen SMA Negeri 1 Subang  tahun 2013.
9.             Program  Kesiswaan  SMA Negeri  1 Subang Tahun Pelajaran 2012 – 2013.

Memperhatikan        :    Hasil rapat Kepala Sekolah dengan Wakasek dan Staf.

MEMUTUSKAN

Menetapkan             :
Pertama                    :    Hasil seleksi administrasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) tahun pelajaran 2013 - 2014 di SMA Negeri 1 Subang sebagaimana tercantum pada lampiran  surat keputusan ini.

Kedua                      :    Masing-masing SMP/MTs dapat menerima informasi dan menyampaikannya kepada pendaftar di masing-masing sekolah..

Ketiga                      :    Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai

Keempat                   :    Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaiman a mestinya.

Kelima                      :    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di         : Subang
Pada Tanggal         : 29 Mei  2013
Kepala Sekolah,

Drs. H. Anton Imam MAS., M.M.
NIP. 19560926 198203 1 006
Tembusan  :
1.   Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
2.   SMP/MTs

Catatan Tambahan:
  1. Pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi Administrasi  bisa mengambil kartu peserta Tes Kemampuan Akademik pada tanggal 3 s.d. 8 Juni 2013 pukul 08.00 s.d. 14.00 di sekretariat PPDB SMA Negeri 1 Subang.
  2. Pada saat pengambilan kartu  peserta Tes Kemampuan Akademik  pendaftar menyerahkan nilai UN yang sudah dilegalisasi oleh kepala sekolah.
  3. Pengambilan kartu peserta TKA dan penyerahan nilai UN dilakukan secara kolektif  bagi sekolah yang mendaftar secara kolektif  atau peroarangan bagi pendaftar secara individual.
  4. Penyerahan nilai UN paling lambat pada tanggal 6 Juni 2013 pukul 14.00 WIB

Berikut adalah pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi :

     No.       Nomor Pendaftaran                                Nama Asal Sekolah
1 453 ADE HERMAWAN SMPN 2 SUBANG
2 126 ADI AHMAD YASIN SMPN 1 SUBANG
3 454 ADIGUNA CIPTAWAN SMPN 2 SUBANG
4 303 ADINDA DRADJAT SMP YOS SUDARSO
5 127 ADITYA MUHAMMAD ROBBANI NUGRAHA SMPN 1 SUBANG
6 52 ADRIANI NURUL DIASTARY SMPN 1 KALIJATI
7 304 ADRIANUS TITO AJIYUDO SMP YOS SUDARSO
8 557 AGHIS RIDHWAN HAFIDI SMPN 3 SUBANG
9 128 AGNES SUSANTO SMPN 1 SUBANG
10 519 AGRIYA FANNY PRATAMA SMPN 4 SUBANG
11 12 AGUM SUTRISNO SMPN 1 AIRPUTIH BT.BARA SUMUT
12 583 AGUNG IRAWAN SMPN 3 SUBANG
13 592 AHMAD DWI WIRANATAYUDHA N. SMPN 10 BOGOR
14 129 AHMAD NURHUDA SMPN 1 SUBANG
15 65 AHMAN FARHAN SMPN 1 KALIJATI
16 130 AINA DEWANI SMPN 1 SUBANG
17 393 AINUN HIDAYAH SMPN 2 SUBANG
18 131 AISYAH KHAIRUNNISA SMPN 1 SUBANG
19 551 AJENG PERTIWI RAHMAWATI SMP IT AS-SYIFA
20 125 AJENG ROSSA PUSPITA SMPN 1 SUBANG
21 455 AKHMAD RAMDANI I N SMPN 2 SUBANG
22 567 ALAMIA LIBRASIH SMPN 3 SUBANG
23 570 ALDI FIRDAUS SMPN 3 SUBANG
24 425 ALDI OKTAFIAN SMPN 2 SUBANG
25 66 ALDI PRAHASTA PRIATNA SMPN 1 KALIJATI
26 132 ALDO DWI PRAVIASTO SMPN 1 SUBANG
27 401 ALDY ADRIAWAN SMPN 2 SUBANG
28 305 ALEX RONALDO SMP YOS SUDARSO
29 596 ALFI MEGA MAULIDYA SMPN 2 DAWUAN
30 67 ALI ALFARIDZI SMPN 1 KALIJATI
31 566 ALMA  SARAH SMPN 3 SUBANG
32 133 ALMA SHALSABILA ZAHIRA SMPN 1 SUBANG
33 134 ALTAFIYANI RAHMATIKA SMPN 1 SUBANG
34 135 ALYDIA MAULDY SYAHZHA SMPN 1 SUBANG
35 576 AMANDA YUNUAR   L SMPN 3 SUBANG
36 444 ANANDA MAGHFIRA I A SMPN 2 SUBANG
37 306 ANASTASIA SHINTA THERESIA SMP YOS SUDARSO
38 49 ANDARINI PRIHAPSARI SMPN 1 KALIJATI
39 136 ANDIKA IMRONI PUTRA SMPN 1 SUBANG
40 515 ANDINI FUJIASTUTI SMPN 4 SUBANG
41 587 ANDIRA RAHMATIKA M SMPN 4 SUBANG
42 80 ANGGIA MURNI SMPN 1 CIJAMBE
43 50 ANGGRAENI MARDIANA SMPN 1 KALIJATI
44 76 ANGGUN SEPTI KHAERUNNISA SMPN 1 CIASEM
45 492 ANISA RISNANDY SMPN 6 SUBANG
46 357 ANISA VITTA SARI SMPN 1 CISALAK
47 601 ANITA BELA SMPN 2 DAWUAN
48 361 ANITA NURUL PUTRI AMALIA SMPN 1 CISALAK
49 528 ANITA RIZQIANI SMPN 4 SUBANG
50 137 ANNIDA AL ISLAMI MAULIDA SMPN 1 SUBANG
51 51 ANNISA MEYLANI J SMPN 1 KALIJATI
52 138 ANNISA REVIKA YULYANTY SOLAHUDIN SMPN 1 SUBANG
53 394 ANNITA NURHANIFAH SMPN 2 SUBANG
54 63 ANWAR NASRUDIN SMPN 1 KALIJATI
55 104 AREANDHY RIZKY PRASETIA SMPN 2 PURWADADI
56 139 ARI ABDUL MAJID SMPN 1 SUBANG
57 499 ARIEF HIRMANTO SMPN 1 PUSAKANAGARA
58 64 ARIEF RACHMAN IMAMI SMPN 1 KALIJATI
59 98 ARINI DEWI PANGESTU SMP YADIKA KALIJATI
60 413 ARIZAL PRATAMA SMPN 2 SUBANG
61 382 ARYANDI SMPN 1 BLANAKAN
62 538 ASEP HARLEY SULAEMAN SMPN 4 SUBANG
63 493 ASHABUL JANNAH SMPN 6 SUBANG
64 111 ASIA  RAHMAH MALAWAT SMPN 1 KALIJATI
65 445 ASTRI PUSPA NANDINI SMPN 2 SUBANG
66 581 ATYA DWI SETIA NINGRUM SMPN 3 SUBANG
67 456 AULIA ADHATUL ZANAH SMPN 2 SUBANG
68 490 AULIA RAHMANITA MTsN SUBANG
69 457 AYU ALDILA SMPN 2 SUBANG
70 83 AYU NURAIDA SMPN 1 CIJAMBE
71 494 AZIS IMAM WAHYUDIN SMPN 6 SUBANG
72 140 AZIZ IRSYADUL AQWAM SMPN 1 SUBANG
73 141 AZKHIYA PERMATA JULIA SMPN 1 SUBANG
74 11 BAGINDA YUSUF ADITYA NEGARA SMPN 1 CIAMIS
75 142 BALVA FAUSTIN GUMELAR SMPN 1 SUBANG
76 607 BAYU FIDYIAH RAMADHAN P. SMPN 2 PURWAKARTA
77 307 BERNADUS AGUS VRIANTO SMP YOS SUDARSO
78 143 BILLY NURSYAH RIAN SMPN 1 SUBANG
79 144 BINTANG SETIAHERMANA SMPN 1 SUBANG
80 342 BIWI SYAHNATZ BINAZIR SMP N 1 BINONG
81 145 BRIGITTA VIDYA SALSABILA SMPN 1 SUBANG
82 517 BUANGSURYADI CAHYA SMPN 4 SUBANG
83 146 BUMI MADANI SMPN 1 SUBANG
84 147 CHONDRO SETO NUR SURYAWAN SMPN 1 SUBANG
85 148 CHRISTINA MANOPO SMPN 1 SUBANG
86 526 CICA FITRIASARI SMPN 4 SUBANG
87 44 CICA YULIANI SMPN 1 KALIJATI
88 149 CIKAL FATHIRACHMAN SMPN 1 SUBANG
89 395 CITRA ARDIA ROSDIANA SMPN 2 SUBANG
90 561 CYINTHIANA DEWI SMPN 3 SUBANG
91 616 DANDY PRASETYA UTAMA SMPN 2 SUBANG
92 150 DAVID MUHAMAD BAKTI SMPN 1 SUBANG
93 151 DEA OKTAVIANI SMPN 1 SUBANG
94 487 DEA SARAH ALMANIK MTsN SUBANG
95 45 DEBY SELVIA SMPN 1 KALIJATI
96 112 DEDE FARHAN SMPN 1 TANJUNGSIANG
97 352 DEDEH DESI HARDIYANTI SMP N 1 BINONG
98 347 DEDEN FRIMANSYAH SMP N 1 BINONG
99 458 DELIA RIZKI RAMDANI SMPN 2 SUBANG
100 386 DELIANA MEGASARI SMPN 2 SUBANG
101 328 DELLA SOFIA MTs AL-GHONIYATUL ILMIAH
102 575 DENDY HIDAYAT SMPN 3 SUBANG
103 459 DENIE SHAPARI INDRA SMPN 2 SUBANG
104 114 DERI EKI LAKSANA SMPN 1 TANJUNGSIANG
105 602 DERIO HIMBARAN SMPN 2 DAWUAN
106 152 DERIZA ADITYA PUTRA SMPN 1 SUBANG
107 571 DERRI MEIDIANA MAMAT SMPN 3 SUBANG
108 396 DESSYANA ANGGUN P SMPN 2 SUBANG
109 46 DESY AMALIA SMPN 1 KALIJATI
110 446 DEVI ARYANTI SMPN 2 SUBANG
111 47 DEVI INDRAWATI S SMPN 1 KALIJATI
112 414 DEVI YODIANA SARI SMPN 2 SUBANG
113 619 DEVINDHA NUR M. SMPN 4 SUBANG
114 79 DEWI ANGGRAENI SMP SATU ATAP CIPEUNDEUY
115 153 DEWI FITRIANTI HABIBAH KURNIASIH SMPN 1 SUBANG
116 154 DEWI GITA WULANDARI SMPN 1 SUBANG
117 512 DEWI SANTIKA SMPN 4 SUBANG
118 155 DHEANNA PUTRI SHAFA RACHMAWATI SMPN 1 SUBANG
119 115 DIAN DWI LESTARI SMPN 1 PABUARAN
120 593 DIANNA LALITA ANDRIYANI SMPN 1 PABUARAN
121 460 DIANTI SARI H.R SMPN 2 SUBANG
122 156 DIAR LEZAR SUNGKAWA SMPN 1 SUBANG
123 373 DIAZ ANDHIKA PRIMADI SMPN 1 SURIAN
124 461 DIAZ AYU P SMPN 2 SUBANG
125 503 DIDIN SMPN 1 PUSAKANAGARA
126 381 DIELLA FAKHIRA SMPN 1 BLANAKAN
127 598 DIENDIEN FAZRIN A SMPN 2 DAWUAN
128 157 DIK DIK PERMADI DANAN JAYA SMPN 1 SUBANG
129 48 DILLA AYU MAHARANI SMPN 1 KALIJATI
130 158 DINA NURUL ANISSA SMPN 1 SUBANG
131 368 DINA SRI NURAENI SMPN 1 SAGALAHERANG
132 530 DINAR ANGGRAENI SMPN 4 SUBANG
133 397 DINDA ASRI DWI D SMPN 2 SUBANG
134 19 DINDA DWI A. SMPN 1 PAGADEN
135 415 DINDA JESIKA SMPN 2 SUBANG
136 29 DINDA NIKEN PRADITA SMPN 1 KALIJATI
137 387 DINI RAHMAWATI A SMPN 2 SUBANG
138 426 DIO GUNAFI RAKHMAYADI SMPN 2 SUBANG
139 159 DISTIA BILYANDARA SMPN 1 SUBANG
140 160 DLIYA DWI LITA SMPN 1 SUBANG
141 161 DWIKI FAHRIZAL SMPN 1 SUBANG
142 398 DZAKKI FAUZAAN SETIADI SMPN 2 SUBANG
143 485 DZIKRI ADITYA DARMAWAN MTsN SUBANG
144 491 DZUAN FIRA FAJARI MTsN SUBANG
145 162 EDRA JANITRA UTOMO SMPN 1 SUBANG
146 402 EDWIN RESTU GEMILANG SMPN 2 SUBANG
147 163 EGIN RAHMAT GINANJAR SMPN 1 SUBANG
148 320 EKA NURMALASARI DEWI SMPN 2 CIPUNAGARA
149 108 EKA USWATUN HASANAH SMPN 2 PURWADADI
150 388 ELIDA RAHAYU S SMPN 2 SUBANG
151 506 ELISAH SMPN 1 PUSAKANAGARA
152 85 ELSA  DWI UTAMI SMPN 1 CIJAMBE
153 20 ELSA NADILA R. SMPN 1 PAGADEN
154 21 ELVINA FAJARENA SMPN 1 PAGADEN
155 164 EMILIA VANDA YOVANI GAOS SMPN 1 SUBANG
156 336 ERGHIZA TRIBIANI SMP N 1 BINONG
157 99 ERINA MARIA FRANSISKA SMP YADIKA KALIJATI
158 62 ERIX KURNIAWAN HERLAMBANG SMPN 1 KALIJATI
159 43 ERLINA WULANDARI SMPN 1 KALIJATI
160 416 ERLIYANTI SMPN 2 SUBANG
161 165 EVANI DWI PRATIWI SMPN 1 SUBANG
162 462 EVI MARYATI SMPN 2 SUBANG
163 489 EVI NURAISYAH AINI MTsN SUBANG
164 463 EVIE AMALIA NOORZAIN SMPN 2 SUBANG
165 166 EXCELLENT DEMOLKA P SMPN 1 SUBANG
166 370 FADILA ILMA AMALIA SMPN 1 SAGALAHERANG
167 403 FADLAN AL SABIL SMPN 2 SUBANG
168 427 FAHLA NABILAH SMPN 2 SUBANG
169 101 FAISAL AMIR SMP YADIKA KALIJATI
170 167 FAKHRI WALIYYUDDIN NUGRAHA SMPN 1 SUBANG
171 168 FANNY DELITA PUTERI SMPN 1 SUBANG
172 615 FARID HADIWIJAYA SMPN 2 SUBANG
173 169 FATIMAH AZZAHRA SMPN 1 SUBANG
174 333 FATIMATUZZAHRA SMP N 1 BINONG
175 170 FATWA ADINANINGSIH MARETA SMPN 1 SUBANG
176 514 FAUZAN NAZIR FARHAN R SMPN 4 SUBANG
177 606 FAUZI RAHMAT R. SMPN 2 DAWUAN
178 171 FAUZUNUL DINI SALAMA SMPN 1 SUBANG
179 612 FEBIRA RARASATI BAHARI SMPN 1 CISALAK
180 552 FEBRIAN WARDI SMP IT AS-SYIFA
181 172 FEBRIYANTI NURHIDAYAH SMPN 1 SUBANG
182 60 FERNANDO ADNAN ARDYANTO SMPN 1 KALIJATI
183 27 FERY FAMILY SMP RIYADHUL JANNAH
184 589 FIDA FENRIANA CAHYATI SMPN 12 BANDUNG
185 173 FIJAR MAULID DWI PERMATA SMPN 1 SUBANG
186 174 FIKRI PUTRI UTAMI SMPN 1 SUBANG
187 175 FILLA WIDHA SARI SMPN 1 SUBANG
188 176 FIQHI FALKAN ENGLAN SMPN 1 SUBANG
189 105 FIRDA FAUZIYAH SMPN 2 PURWADADI
190 177 FIRDA GHINA FITRI SMPN 1 SUBANG
191 365 FIRDA NURDIYANTI SMPN 1 CISALAK
192 343 FIRMAN NOVIANTO SMP N 1 BINONG
193 178 FIRMAN SETIA NUGRAHA SMPN 1 SUBANG
194 329 FITRI FAJAR FATHONAH SMPN 1 CIKAUM
195 88 FITRI HIQMAWATI NURYADIN SMPN 1 PURWADADI
196 123 FITRI MAULIDA HIDAYAT SMPN 1 JALANCAGAK
197 389 FITRIA DEWI RUHAEDI SMPN 2 SUBANG
198 309 FRANS ANDERSON H. SMP YOS SUDARSO
199 179 FRIDIANI ASIYAH RACHMAWATI SMPN 1 SUBANG
200 428 FUJI FITRI OCTAVIANI SMPN 2 SUBANG
201 508 FUJI MAULANA DZIKRILLAH SMPN 4 SUBANG
202 117 GAGAN HARPIAWAN SMPN 1 JALANCAGAK
203 545 GALIH DZURROTUL JANNAH SMPN 1 PAMANUKAN
204 180 GALUH ASISTA NUR AFIFAH SMPN 1 SUBANG
205 181 GANIS ADIS SIDDIK SMPN 1 SUBANG
206 356 GAULANA ASH-SHIDDIQI SMP BUNDAMARIA
207 72 GEFRI ANGGRIANA SMPN 5 SUBANG
208 182 GHAISANI FILDZAH AMAJIDA SMPN 1 SUBANG
209 183 GHAZIADIENIAR RACHMA ZAIDHANI SMPN 1 SUBANG
210 184 GHEA SUGAR AULYA SMPN 1 SUBANG
211 185 GHIFAR MAULANA GUNADI SMPN 1 SUBANG
212 61 GHIFARI ANUGARA SMPN 1 KALIJATI
213 404 GHINA SALISATUN M SMPN 2 SUBANG
214 186 GIANAJ HERMAWAN FAHIRA SMPN 1 SUBANG
215 187 GINA ELGAWATY SMPN 1 SUBANG
216 188 GINA NURYUSTIKA RIZAL SMPN 1 SUBANG
217 560 GITA SRI RAHAYU SMPN 3 SUBANG
218 327 GITHA NURTLUTFIAH SYAHIDAH SMP AL-WUSTHA PABUARAN
219 84 GLORIA STEVANI HANNA SMPN 1 CIJAMBE
220 310 GRACE WIJAYANTI SMP YOS SUDARSO
221 464 GRANDIS PUTRI SINDORA SMPN 2 SUBANG
222 189 HABIB KURNIAWAN SMPN 1 SUBANG
223 348 HADDAD ALWI YAFIE SMP N 1 BINONG
224 465 HAFIZH NURFAUZAN H SMPN 2 SUBANG
225 107 HALIZA FIRDIYANTI NUGRAHA SMPN 2 PURWADADI
226 311 HANA CRISTINE SITORUS SMP YOS SUDARSO
227 190 HANA NURAZIZAH SMPN 1 SUBANG
228 191 HANA SETIAWATI HERMAWAN SMPN 1 SUBANG
229 192 HANDINI RAKHMA SUJONO SMPN 1 SUBANG
230 193 HANI HALIMAH FAUZANI SMPN 1 SUBANG
231 194 HANNA DESTIA NURAIDA SMPN 1 SUBANG
232 2 HANNI NURUL FAUZIYAH SMPN 2 TANJUNGSIANG
233 529 HANY PUTRI NADIA SMPN 4 SUBANG
234 195 HASNA NUR' ADNIN SMPN 1 SUBANG
235 6 HATRI DIAH ASTUTY SMP DARUL MUSYAWIRIN CIREBON
236 405 HETTY MAHESTI SMPN 2 SUBANG
237 550 HIKMAH DWI MUGNIWATI SMP IT AS-SYIFA
238 75 HILALLYA MAURIZKA DHEANDA SMPN 1 CIASEM
239 196 HILDA MAULIDA AMANI SMPN 1 SUBANG
240 197 HILYA AINI SMPN 1 SUBANG
241 198 HITNES MUHARRAM SMPN 1 SUBANG
242 511 ICHE YULINDA OKTAVIANI SMPN 4 SUBANG
243 39 IDA PURNAMA SARI SMPN 1 KALIJATI
244 406 IDHAM RIYAD FALAH SMPN 2 SUBANG
245 547 IHSAN HIDAYAT SMPN 1 PAMANUKAN
246 113 IIK HIKMATULLOH SMPN 1 TANJUNGSIANG
247 77 IKE SURYANI SMPN 4 PABUARAN
248 199 IKHRAM HAFIZ RAHMADI SMPN 1 SUBANG
249 200 IKHSAN MUHAMAD REZA SMPN 1 SUBANG
250 417 ILHAM AJIE QURBANI SMPN 2 SUBANG
251 103 ILHAM HOIRURROZI SMP YADIKA KALIJATI
252 364 ILMA AMALIA DEWI SMPN 1 CISALAK
253 201 ILMI ADHA ISTIQOMAH SMPN 1 SUBANG
254 202 IMAM PRATAMA SETIADY SMPN 1 SUBANG
255 10 IMMADUDDIN SYAHBANI SMPN 3 PURWADADI
256 203 INDAH NURMALASARI SMPN 1 SUBANG
257 379 INDI ROSYIDAH SMPN 7 BANDUNG
258 534 INGA AYU PUTRI WAHYUNI SMPN 4 SUBANG
259 597 INGGIT GINASIH SMPN 2 DAWUAN
260 358 INNE SURYANI SMPN 1 CISALAK
261 340 INTAN ALVIONITA SMP N 1 BINONG
262 119 INTAN SARI SMPN 1 JALANCAGAK
263 204 INTAN SUCI KUSUMA PERTIWI SMPN 1 SUBANG
264 555 IQBAL DIANA  RIZQI SMPN 3 SUBANG
265 429 IQBAL MARFIANSYAH A SMPN 2 SUBANG
266 617 IRA HEDIANA FEBRIANTI MTs AL-GHONIYATUL ILMIAH
267 377 IRPAN HADIANSAH S. SMPN 2 KALIJATI
268 578 IRSYADILAH RIZKYANUL SMPN 3 SUBANG
269 205 ISHEL CIPTA DWI JAYANI SMPN 1 SUBANG
270 376 ITA SULASTRI SMPN 2 KALIJATI
271 418 JANE RETNO SRIE Y SMPN 2 SUBANG
272 466 JASMINE SAMBARYA SMPN 2 SUBANG
273 206 JODY FURQON SANJAYA SMPN 1 SUBANG
274 40 JOSHAN DWANISA SMPN 1 KALIJATI
275 351 KALISTIA YOLIANDA SMP N 1 BINONG
276 467 KANIA SEKAR AYU SMPN 2 SUBANG
277 447 KARTIKA DAMAYANTI S SMPN 2 SUBANG
278 323 KEN NILLA TRAH QIRANA SMPIT AL-UKHUWAH
279 207 KENTIA FAUZIAH SMPN 1 SUBANG
280 208 KEZIA CLARA BELLA SMPN 1 SUBANG
281 25 KGS JIMMY JANUAR E SMPN 1 PAGADEN
282 209 KHARISMA DEARIKA IRSANYYA SMPN 1 SUBANG
283 341 KHOSYI HIZZI Z. ALHAYA SMP N 1 BINONG
284 210 KINTAN FIRLY IFTIANA SMPN 1 SUBANG
285 211 KOBIE AULIA SMPN 1 SUBANG
286 496 KRIS MONICA SMPN 6 SUBANG
287 468 KURNIA NUR HIDAYATI SMPN 2 SUBANG
288 212 LALA MARLIANDA SMPN 1 SUBANG
289 399 LAUDYA DWI PRAMESTI SMPN 2 SUBANG
290 318 LAURA PATRICIA SMP YOS SUDARSO
291 502 LEONARD KRISMANTO SIMEON SMPN 1 PUSAKANAGARA
292 312 LEONARDO LIMANTA R. SMP YOS SUDARSO
293 564 LIGARNISA SABRINA SMPN 3 SUBANG
294 362 LINA AWALIAH SMPN 1 CISALAK
295 213 LISANA DEVIANTI BAGYAWAN SMPN 1 SUBANG
296 214 LOVIN CYNTINA ADIKU SMPN 1 SUBANG
297 590 LULU NIRAHAI RAPASAH SMP SATU ATAP 1 KALIJATI
298 524 LULU SULISTIA SMPN 4 SUBANG
299 469 LUTFIA ISMIRA DEWI SMPN 2 SUBANG
300 610 LUTHFI DHIYAUL FIKRI MTs M. 6 AL-FURQON
301 579 M. AGUNG ABDILLAH SMPN 3 SUBANG
302 533 M. ALGHIFARI H SMPN 4 SUBANG
303 215 M. ANDZAR ANSHORI SMPN 1 SUBANG
304 216 M. DWI SYAFRIADI SMPN 1 SUBANG
305 595 M. HAFID RIDWANULLAH MTs SUKAMANAH TASIKMALAYA
306 430 M. HAKIM SHAFRIAN SMPN 2 SUBANG
307 217 M. LUTHFI WAHFIUDIN SMPN 1 SUBANG
308 13 M. ROFI ROIHAN SMPN 1 PAGADEN
309 218 MADIHA RABBANIA SHALIHA SMPN 1 SUBANG
310 335 MAELAL MILLAH SMP N 1 BINONG
311 219 MAHARANI FUJI LESTARI SMPN 1 SUBANG
312 220 MAHARDINI NASTITI SANTOSO SMPN 1 SUBANG
313 41 MARTA IKA LIFIANA SMPN 1 KALIJATI
314 221 MARWA SAFIRA ROHADATUL AISY SMPN 1 SUBANG
315 363 MARYAM NUR LEILA SMPN 1 CISALAK
316 355 MAULANA FAISAL WILMAR SMP N 1 BINONG
317 470 MAYA NUR ISLAMIATI SMPN 2 SUBANG
318 222 MAYANG APSARI SMPN 1 SUBANG
319 118 MAZAYA SALSABILA NA. SMPN 1 JALANCAGAK
320 448 MEISYA RAKHMAYANTI SMPN 2 SUBANG
321 600 MELINDA MUSTIKA SMPN 2 DAWUAN
322 604 MERRY PRISMAWATI SMPN 2 DAWUAN
323 313 MICHAEL RONI SMP YOS SUDARSO
324 42 MIFTAH DANTI NORA P SMPN 1 KALIJATI
325 223 MIRADILLA SMPN 1 SUBANG
326 563 MOCH  ANDRIK NUR H SMPN 3 SUBANG
327 569 MOCH ALDI PRATAMA SMPN 3 SUBANG
328 224 MOCH. ERLANGGA ADHA SMPN 1 SUBANG
329 544 MOCH. FAISAL BAHRI SMPN 4 SUBANG
330 225 MOCH. GIAN DESTIAN SMPN 1 SUBANG
331 226 MOCH. JHODY AL-GHANY SMPN 1 SUBANG
332 527 MOCH.FARIZ HADIYAN SMPN 4 SUBANG
333 227 MOCHAMAD ELRIZAL SYAHPUTRA WAHYUDI SMPN 1 SUBANG
334 228 MOCHAMAD SALMAN TAZAKA SMPN 1 SUBANG
335 4 MOCHAMAMAD AZHAR RAIS ALFAROBI SMP RIYADUL JANNAH
336 558 MONICA KANIA. B SMPN 3 SUBANG
337 536 MONIQUE DZULFAIRDA TP SMPN 4 SUBANG
338 58 MUHAMAD FAUZY W SMPN 1 KALIJATI
339 229 MUHAMAD RAKA MUNGGARAN SMPN 1 SUBANG
340 230 MUHAMMAD AGUNG NULHAKIM SMPN 1 SUBANG
341 102 MUHAMMAD AURILIO FABASCA SMP YADIKA KALIJATI
342 59 MUHAMMAD FATURACHMAN SMPN 1 KALIJATI
343 106 MUHAMMAD GURUH NAJMUDDIN SMPN 2 PURWADADI
344 231 MUHAMMAD HAZMI ZUHDI SMPN 1 SUBANG
345 73 MUHAMMAD HILYAH AL-AWLIYA SMPN 1 CIASEM
346 109 MUHAMMAD LUTHFI AZHARI SMPN 2 PURWADADI
347 232 MUHAMMAD RAFIF MUZAKY SMPN 1 SUBANG
348 233 MUHAMMAD RAYHAN FAUZAN SMPN 1 SUBANG
349 234 MUHAMMAD RIDWAN AULIA SMPN 1 SUBANG
350 235 MUHAMMAD RIDWAN NOOR PERMADI SMPN 1 SUBANG
351 599 MUHAMMAD RIZKY R. SMPN 2 DAWUAN
352 513 MUHAMMAD WILDAN SMPN 4 SUBANG
353 588 MURTI PITRIANI MTs DARUL MA'ARIF
354 236 MUTIARA KANTIKA SMPN 1 SUBANG
355 605 N.WIDIYASTUTI SMPN 2 DAWUAN
356 237 NABILA AYUDYA MAHARANI SMPN 1 SUBANG
357 412 NABILA DWI R SMPN 2 SUBANG
358 353 NADIA RISA NAPISA SMP N 1 BINONG
359 471 NADIA TRIA WARDANI SMPN 2 SUBANG
360 472 NADIRA NISRINA N SMPN 2 SUBANG
361 238 NADYA PARAMITHA SMPN 1 SUBANG
362 449 NADYA SUKMA MARELLA SMPN 2 SUBANG
363 239 NAFISA PUTRI SMPN 1 SUBANG
364 240 NAGIA PUTRI MUNAJAT SMPN 1 SUBANG
365 346 NAHDYATUL NUR AWALIYA SMP N 1 BINONG
366 38 NALURI DWI RAHAYU SMPN 1 KALIJATI
367 96 NANDA FRASSETYO SMPN 1 DAWUAN
368 438 NAUFAL FAUZI SMPN 2 SUBANG
369 400 NAURA MUTIA ASTARI SMPN 2 SUBANG
370 431 NAWRAH KUSNI F N SMPN 2 SUBANG
371 241 NAZIEB JORDIE FATURAHMAN SMPN 1 SUBANG
372 609 NENDEN LATIFAH MTsN TANJUNGSIANG
373 338 NENI NUR'AINI SMP N 1 BINONG
374 384 NIA NABILLAH MTS DARUSSALAM KASOMALANG
375 542 NINDA NURWIDIYANTI SMPN 4 SUBANG
376 585 NISRINA SALSABILA SHAFA SMPN 1 BANDUNG
377 509 NIZAR ZULFIKAR SMPN 4 SUBANG
378 122 NOVARYANTI DWI PUTRI S. SMPN 1 JALANCAGAK
379 594 NOVI PERMATASARI SMPN 2 CIKAUM
380 369 NOVIA ADPHIANI MULYANA SMPN 1 SAGALAHERANG
381 242 NOVIA FIRSTANIA NURAENUN SMPN 1 SUBANG
382 16 NOVIA HANDAYANI SMPN 1 PAGADEN
383 81 NOVIA RIADUL JANNAH SMPN 1 CIJAMBE
384 57 NOVIAN BRAMANDITA SMPN 1 KALIJATI
385 419 NOVIEANA RIANDINIE SMPN 2 SUBANG
386 360 NOVITA ALFIANI SMPN 1 CISALAK
387 359 NOVITA SARI SMPN 1 CISALAK
388 243 NOVIYAN NUR FITRIYANI SMPN 1 SUBANG
389 24 NUNI NURAINI SMPN 1 PAGADEN
390 548 NUNUNG NURHAYATI SMPN 1 PAMANUKAN
391 244 NURCHOLISH FAUZI SMPN 1 SUBANG
392 390 NURFITRI NILAM ASRI SMPN 2 SUBANG
393 245 NURHALIZA FITRIYANTI SMPN 1 SUBANG
394 35 NURHAYATI SHOLIHAH SMPN 1 KALIJATI
395 532 NURMEIDA SMPN 4 SUBANG
396 246 NURUL ALIFFA SMPN 1 SUBANG
397 247 NURUL MUSTOFA SMPN 1 SUBANG
398 248 NURUL ULFA LACUBA SMPN 1 SUBANG
399 249 NYNSCA SHALSABILA SAFITRI ISKANDAR PUTRI SMPN 1 SUBANG
400 250 OCHY NANDIA ROSIANDANI SMPN 1 SUBANG
401 543 OKTAVIA AMAHYANTI SMPN 4 SUBANG
402 407 OKTYO ANUGRAH SMPN 2 SUBANG
403 251 PANDU FORDIANTORO EKOPRAWIRA SMPN 1 SUBANG
404 432 PATRIZIA NADILA D A SMPN 2 SUBANG
405 520 PEDI FADILLAH JAMALUDIN SMPN 4 SUBANG
406 252 PIPIT DYAH PITALOKA SMPN 1 SUBANG
407 253 POPI SOPMAWATI SMPN 1 SUBANG
408 254 PRILI UTAMI HERTIANTI SMPN 1 SUBANG
409 439 PRISCA ARI EKA R SMPN 2 SUBANG
410 36 PUSPA PEBRIANTI SMPN 1 KALIJATI
411 15 PUSPITA ENDAH G. SMPN 1 PAGADEN
412 74 PUTRA ZAM ZAM R SMPN 1 CIASEM
413 380 PUTRI EL NABILA RAMDHANI MTs ASSURUUR
414 255 PUTRI MARLIN AGUSTINA SMPN 1 SUBANG
415 256 PUTRI TSANIA MAHMUD SMPN 1 SUBANG
416 339 RAHMATIA NURAISAH SMP N 1 BINONG
417 26 RAKA ADITYA SMPN 1 CIBOGO
418 257 RAMADHANI BARKAH SMPN 1 SUBANG
419 258 RANDY KUSTIWA KOESMA SMPN 1 SUBANG
420 100 RANI APRIANI SMP YADIKA KALIJATI
421 523 RANI NUR YULIANTI SMPN 4 SUBANG
422 321 RANTI RAHMA DANIATI SMPN 1 MARGAHAYU BANDUNG
423 385 RATIH SRI MULYANA SMPN 2 SUBANG
424 546 RATNA SARI DWI YANTI SMPN 1 PAMANUKAN
425 259 RD. ASRIYANI LESTARI SMPN 1 SUBANG
426 260 REGGY RIZQIARTA DWIRACHFI SMPN 1 SUBANG
427 17 REGISTA DEANDRA SMPN 1 PAGADEN
428 349 REGITA PURI VERINA FISKA SMP N 1 BINONG
429 89 REHAN NUGRAHA PRATAMA SMPN 1 PURWADADI
430 433 REIZA RAMADHAN SMPN 2 SUBANG
431 521 REJA DWI PUTRA SMPN 4 SUBANG
432 450 RENDI TRIA MEIDI SMPN 2 SUBANG
433 451 RENITA AYU LESTARI SMPN 2 SUBANG
434 420 RESSA AYU GAYATRI SMPN 2 SUBANG
435 504 RESTU FAUZI SMPN 1 PUSAKANAGARA
436 87 RETNO SURYANIGSIH SMPN 1 PURWADADI
437 505 REVI CUHYANTI SMPN 1 PUSAKANAGARA
438 440 REYNALDI GEMA P SMPN 2 SUBANG
439 110 REZA ADITIANA SMPN 2 PURWADADI
440 94 REZA DENITA SMPN 1 DAWUAN
441 261 REZA FAJAR NUGRAHA SMPN 1 SUBANG
442 553 REZA SYAIFUL RAMDHANI SMP IT AS-SYIFA
443 314 REZZA NOERFANDARI SMP YOS SUDARSO
444 82 RIA MEINUR REFIANA SMPN 1 CIJAMBE
445 344 RIAN NUR KOMARIAH SMP N 1 BINONG
446 337 RIDHA NUR FARIDHA SMP N 1 BINONG
447 473 RIDWAN AMSHARI SMPN 2 SUBANG
448 262 RIESYA NUR FEBRIYANI SMPN 1 SUBANG
449 391 RIFQI ABDUL ROFIQ SMPN 2 SUBANG
450 434 RIFQI KURNIANA INAYAT SMPN 2 SUBANG
451 37 RIKA ARDYA PRAMESTY SMPN 1 KALIJATI
452 263 RIKY SETIAWAN SMPN 1 SUBANG
453 331 RIMA SELVIANI SMPN 1 CIKAUM
454 1 RINTAN MUTIARA JUNIAR SMPN 2 TANJUNGSIANG
455 580 RIO MUHAMMAD NOVALDI SMPN 3 SUBANG
456 264 RIRIN ASFARINA DZIKRILLAH SMPN 1 SUBANG
457 375 RITA ROSITA SMPN 2 KALIJATI
458 28 RIVA M. MA'RUF MTs DARUL MA'ARIF
459 265 RIYANTI ALIFA SMPN 1 SUBANG
460 498 RIYANTI JANNAH SMPN 6 SUBANG
461 372 RIZKA DWI MULIANI SMP RIYADUL JANNAH
462 374 RIZKI FAZRIATI SAKINAH SMPN 2 KALIJATI
463 266 RIZKI NUGRAHA SMPN 1 SUBANG
464 441 RIZKI SETIAWAN SMPN 2 SUBANG
465 510 RIZKY INDERA PERMANA PUTRA SMPN 4 SUBANG
466 55 RIZKY LISTIYOGA P SMPN 1 KALIJATI
467 554 RIZQY JULIANA SMPN 1 CIKAUM
468 584 RIZZAL BACHARUDIN  L SMPN 3 SUBANG
469 267 RO 'UL DWI YULIANTO NUGROHO SMPN 1 SUBANG
470 268 ROHMAT TAUFIK PRATAMA SMPN 1 SUBANG
471 474 ROSELINA SEPTIATI P SMPN 2 SUBANG
472 531 ROSIFA SMPN 4 SUBANG
473 269 ROSSE PRADINI DWI LESTARI SMPN 1 SUBANG
474 475 RULI JULIANSYAH SMPN 2 SUBANG
475 539 RYAN AFRIZAL SMPN 4 SUBANG
476 270 RYAN HAFIYAN AZMI SMPN 1 SUBANG
477 435 SAADILLAH SYAMSUDIN SMPN 2 SUBANG
478 271 SAEFUL ANWAR SMPN 1 SUBANG
479 56 SAEFUL HIDAYAT SMPN 1 KALIJATI
480 22 SAEFUL SIDIK SMPN 1 PAGADEN
481 324 SAFIRA AZZAHRA SMPIT AL-UKHUWAH
482 540 SALISA JAUHROTUN N SMPN 4 SUBANG
483 7 SALMA HABIBAH BILQIS MTs DARUNNAJAH JAKARTA SELATAN
484 549 SALMA NABILA SMP IT AS-SYIFA
485 272 SALMA PRATIWI RAMADHANI SMPN 1 SUBANG
486 500 SALMA SALSABILA SMPN 1 PUSAKANAGARA
487 273 SALSABILA ELBAR SMPN 1 SUBANG
488 274 SANDI RIDWAN ARDIANSYAH SMPN 1 SUBANG
489 275 SANDRA DWI RAHMANDHITA SMPN 1 SUBANG
490 516 SARAH DEVIA SMPN 4 SUBANG
491 476 SARAH WENINGGALIH SMPN 2 SUBANG
492 556 SARI NUR FAJRI SMPN 3 SUBANG
493 477 SAVIRA AZKA W SMPN 2 SUBANG
494 577 SENDY NUGRAHA W SMPN 3 SUBANG
495 525 SENJA AYU LESTARI PUTRI SMPN 4 SUBANG
496 582 SENYA NUR ISLAMI SMPN 3 SUBANG
497 276 SEPTI AULIZA REFOLINDA SMPN 1 SUBANG
498 93 SEPTIA KHUMAIROH SMPN 1 DAWUAN
499 478 SETIA DAMAYANTI SMPN 2 SUBANG
500 392 SETYO MUJI RAHAYU SMPN 2 SUBANG
501 408 SHANTY RECTAVIA SMPN 2 SUBANG
502 479 SHEREN YOLAVIA SMPN 2 SUBANG
503 442 SHIELLA ERLITA A SMPN 2 SUBANG
504 559 SHINTHIA GUSTIANI SMPN 3 SUBANG
505 33 SHINTIA MUSTIKA SMPN 1 KALIJATI
506 572 SILMI YUTHIKA SANY SMPN 3 SUBANG
507 277 SILVI YANTI DEWI SMPN 1 SUBANG
508 378 SILVIA MINHATUL MAULA MTs KASOMALANG
509 90 SILVIANI NURPRATIWI SMPN 1 DAWUAN
510 334 SINTIA NINDA JUNIAR SMP N 1 BINONG
511 565 SINTIA NOVIYANTI SMPN 3 SUBANG
512 330 SITI AMINAH SMPN 1 CIKAUM
513 91 SITI MASITOH TIA WIJAYA SMPN 1 DAWUAN
514 34 SITI NURLAELA SARI SMPN 1 KALIJATI
515 518 SITI RIDA RUWIDA SMPN 4 SUBANG
516 278 SOFIE NURFADILA SMPN 1 SUBANG
517 586 SOFYAN ADITYA P SMP RIYADHUL JANNAH
518 279 SONIA KARMILA SMPN 1 SUBANG
519 488 SRI WIDIA MTsN SUBANG
520 280 STELLA SYIFA SARASWATI SMPN 1 SUBANG
521 319 SUBRATA SUBEKTI SRI WIBAWA SMPN 1 PAGADEN BARAT
522 436 SULTAN AULIA BAYU P SMPN 2 SUBANG
523 116 SURYA ANDIKA SAPUTRA SMPN 1 JALANCAGAK
524 367 SUSI FITRIANI SMPN 1 SAGALAHERANG
525 124 SYAHRINE FITRIA NURAZIZIE SMPN 2 JALANCAGAK
526 507 SYAHRUL SETIAWAN SMPN 4 SUBANG
527 421 SYIFA FAUZIA SITI A SMPN 2 SUBANG
528 121 SYIFA SESARIA SMPN 1 JALANCAGAK
529 326 SYIFA TSALITSU MUTTHARAOH SMP AL-WUSTHA PABUARAN
530 383 SYIFFA AENI DAMARJATI SMPN 1 BLANAKAN
531 281 TANIA RISANDRA HIKMAT SMPN 1 SUBANG
532 282 TASYA SETIA BUDI SMPN 1 SUBANG
533 573 TATANG TAWAKAL SMPN 3 SUBANG
534 95 TAUFIK ROHMAT SMPN 1 DAWUAN
535 495 TC. BINTANG SAPUTRI LF. SMPN 6 SUBANG
536 371 TEGAR NOPRIZAL SMPN 1 SAGALAHERANG
537 283 TEGAR NURFAZAR SMPN 1 SUBANG
538 332 TERANI VIRDA SMP N 1 BINONG
539 480 THYA ADELLA AREFAN P SMPN 2 SUBANG
540 68 TIA MEILANI SMPN 2 CIKAUM
541 284 TIARA AMELIA SMPN 1 SUBANG
542 422 TIFANI LELI YULITA SMPN 2 SUBANG
543 423 TIKA CAHYANI SMPN 2 SUBANG
544 452 TINA WYDIANA NURFASA SMPN 2 SUBANG
545 443 TINDA FATMAWATI SMPN 2 SUBANG
546 562 TIO RAFLY SMPN 3 SUBANG
547 522 TRIE NAKITA SABRINA SMPN 4 SUBANG
548 481 ULFAH NURUL SOLIHA SMPN 2 SUBANG
549 285 ULPA NUR MULYASARI WIJAYA SMPN 1 SUBANG
550 8 UMMI QULSUM MTs PP DARUSSALAM KASOMALANG
551 286 VEGA LINGGARDANI BELO SMPN 1 SUBANG
552 18 VELLIA WULAN S. SMPN 1 PAGADEN
553 287 VEMBRIAS NGAYUGA SMPN 1 SUBANG
554 288 VIA EVANDA SMPN 1 SUBANG
555 120 VIKA NURHALIZA SMPN 1 JALANCAGAK
556 325 VIKAL HUSAEN HAEKAL SMPIT AL-UKHUWAH
557 289 VINA IRMAWATI SMPN 1 SUBANG
558 315 VINCENTIUS CAHYO C. SMP YOS SUDARSO
559 541 VINNA ROSMA NUR WANTI SMPN 4 SUBANG
560 482 VIONA FANIN PHONALA P SMPN 2 SUBANG
561 290 VIRA ANNIZAR NURFATIMAH TALITA PUTRI SMPN 1 SUBANG
562 608 VIRGIN STARI VALEIRIE SMPN 1 LEMBANG
563 603 VISCA MAULIDHA SMPN 2 DAWUAN
564 437 VIVI REVINA SMPN 2 SUBANG
565 291 WANDA YUDHA PRATAMA SMPN 1 SUBANG
566 292 WANTI NURILA SMPN 1 SUBANG
567 293 WEBY RAHMAWATI SMPN 1 SUBANG
568 618 WIBISANA DWI CIPTA SMP TERPADU LAMPANG
569 535 WIDI PANGASTUTI SMPN 4 SUBANG
570 424 WIDI RABIULSANI KAMAL SMPN 2 SUBANG
571 322 WIDIA RAHAYU NITA SMPIT AL-UKHUWAH
572 69 WIDIANTI FUZI UTAMI SMPN 1 CIATER
573 497 WIDIYANTI DWININGRUM SMPN 6 SUBANG
574 294 WIDYA PUTRI SEPTIANI SMPN 1 SUBANG
575 54 WIKI AGTIA SENJAYA SMPN 1 KALIJATI
576 409 WILDA MEILINDA SMPN 2 SUBANG
577 574 WILDAN HABIB SMPN 3 SUBANG
578 9 WILLYA SITI ZAKIYAH MTsN CISALAK
579 295 WINA FAJRIATIN SMPN 1 SUBANG
580 486 WINA YUHANI MTsN SUBANG
581 345 WINI MARLINA SMP N 1 BINONG
582 296 WINI SAFITRI SMPN 1 SUBANG
583 31 WINNA JOHAR ARSY SMPN 1 KALIJATI
584 410 WITRI FEBRYANTIKA SMPN 2 SUBANG
585 32 WORO DYAH D SMPN 1 KALIJATI
586 568 WULAN AYU SMPN 3 SUBANG
587 297 YANTI SUPRIANTI AGUSTIN SMPN 1 SUBANG
588 70 YANTO SMPN 1 GANTAR
589 298 YANUAR PRISMAYANDI SMPN 1 SUBANG
590 299 YAZID ARRAFI SMPN 1 SUBANG
591 316 YEMIMA INDRIANI SMP YOS SUDARSO
592 317 YENA MUNICHA SMP YOS SUDARSO
593 411 YESI FEBRYANA SMPN 2 SUBANG
594 71 YOGA PRAWIRA SANTOSO SMP AL-MUHAJIRIN PURWAKARTA
595 614 YOGA YUDISTIRA SMPN 2 SUBANG
596 92 YOLA NOVRIYATNI SMPN 1 DAWUAN
597 53 YOSHUA SERBUJAYA S SMPN 1 KALIJATI
598 78 YUDI PERMANA  SMP SATU ATAP CIPEUNDEUY
599 97 YUNIARTI FAUZIYYAH SMPN 1 DAWUAN
600 483 YUNUS AHMAD FAUZI SMPN 2 SUBANG
601 30 YUPITHA MAHARANI SMPN 1 KALIJATI
602 366 YUSTIKA PUSPITASARI SMP AL-MA'SOEM
603 3 ZAKIAH HASANAH MTsN RAJADESA CIAMIS
604 86 ZELIN REVAMAWATI SMPN 1 CIJAMBE
605 300 ZESSY TRIANI PUTRI IRAWAN SMPN 1 SUBANG
606 301 ZIANUR IMAN SAIDINA SMPN 1 SUBANG
607 501 ZIDAN SUPRIADI SMPN 1 PUSAKANAGARA
608 484 ZULFA KHOIRUNNISA I SMPN 2 SUBANG
609 302 ZYWA PRATAMA NUGRAHA SMPN 1 SUBANG

0 komentar:

Posting Komentar

Free Music Online
Free Music Online

free music at divine-music.info